Europa


Afterski i Europa

Afterskin i övriga Europa skiljer sig framförallt på tre punkter.

*Namnet – Aprés Ski – Det är endast i Skandinavien som vi kallar det för Afterski.
Även engelskspråkiga länder inkl USA säger Aprés.


Österrike